Zilt Design
Privacy policy
Indien u ZILT DESIGN informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u ZILT DESIGN steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:
– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat ZILT DESIGN de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van ZILT DESIGN en haar klanten).
U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die ZILT DESIGN over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover ZILT DESIGN beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
ZILT DESIGN behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen.
ZILT DESIGN zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.